www.payamnoorco.com
سؤالات متداولشرح استاندارد استفاده از رنگهاي چراغ گردان پيام نوردر خودرو:
1- آتش نشاني و پليس انتظامي (دو طرف قرمز)
2- پليس راهور و امداد جاده اي (سمت راست آبي ، سمت چپ قرمز )
3- امدادي و خدمات شهري (دو طرف زرد)
4- خودرو هاي اورژانس (دو طرف آبي)

در تمام موارد چراغ چشمك زن اخطاري زرد رنگ و چراغ نور افكن سفيد.

نحوه بكار گيري عمل كردهاي چراغ گردان پيام نور :
1- هنگام ماموريت و اخطار: گردانهاي روشن
2- هنگام توقف در حالت ماموريت: فلاشرهاي روشن
3- هنگام احتياج به نور جانبي در شب: پرژكتور روشن

راهنماي نصب و راه اندازي :
1- چراغ گردان را براي تنظيم ابعاد پايه ، بر روي سقف خودرو قرار داده با استفاده از سوراخ هاي تعبيه شده بر روي پايه و شاسي اصلي دستگاه ابعاد را متناسب با ابعاد سقف تنظيم و در جاي خود محكم كنيد.
2- دياق جانبي (چنگك) را دردو طرف سقف خودرو درمحل مناسب ستون سقف، در يك خط قرار داده با پيچ هاي مربوطه در جاي خود محكم كنيد.
3- كابل چــراغ گردان و سيم تغذيه برق چراغ گردان و آمپلــي فاير را به محل در نظر گرفته شده براي نصب آمپلي فاير و كليد هاي كنترل درداخل اتاق خودرو انتقال داده و در طول مسير در جاي خود محكم كنيد.
4- سيمهاي خروجي چراغ گردان را به ترتيب به كليدهاي كنترل و آمپلي فاير متصل كنيد:
الف- سيم قرمز: چراغهاي گردان
ب- سيم زرد:چراغهاي چشمك زن
ج- سيم سبز: چراغهاي نورافكن جانبي
د- سيم سفيد:يونيت بلندگو


5- سيم تغذيه آمپلي فاير و چراغ گردان را با فيــوز به باطري متصل و پس از تست عملكرد،كليـدهاي كنترل و آمپلي فاير را به وسيله اتصالات مربوطه در جاي مناسب خود محكم كنيد.

www.payamnoorco.com | All Right Reserved | Copyright 2010 © | Designed by : parsisun.ir | Hosted by : parserve.com™ | Contact | About site